Restrukturyzacja kredytu

Czym jest restrukturyzacja kredytu i kto z niej skorzysta?

Restrukturyzacja kredytu to rozwiązanie, które ratuje wielu kredytobiorców w sytuacji, gdy nie mogą terminowo spłacać rat. Choroba, utrata pracy i inne niespodziewane wydarzenia sprawiają, że niektóre osoby nie są w stanie wypełnić zobowiązań wobec banku. Co robić w takiej sytuacji? Z jakich opcji mogą skorzystać kredytobiorcy?

Co to jest restrukturyzacja kredytu?

Kredyty hipoteczne cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. Taka popularność przekłada się jednak na sytuacje, w których niektórzy kredytobiorcy mają problem ze spłatą swojego zobowiązania.

W takich przypadkach pojawia się restrukturyzacja kredytu, czyli zmiana warunków aktualnego finansowania. Celem takiego rozwiązania jest modyfikacja formy spłaty kredytu, aby kredytobiorca mógł terminowo i bez przeszkód spłacać kolejne raty. Zmiana obejmuje najczęściej wydłużenie okresu spłaty kredytu lub zmianę oprocentowania.

Warto również wiedzieć, że restrukturyzacja kredytu to wcale nie jedyne rozwiązanie. Banki mogą również zaproponować zawieszenie spłaty rat, a także konsolidację zobowiązań kredytowych.

restrukturyzacja

Jakie opcje mają kredytobiorcy?

W ramach restrukturyzacji kredytu banki dysponują różnorodnymi rozwiązaniami, które mogą zaproponować kredytobiorcom, aby ci mogli terminowo spłacać raty.

Najpopularniejsze rozwiązania to:

  • Wakacje kredytowe – zawieszenie raty w ciągu roku.
  • Przewalutowanie kredytu – zmiana waluty kredytu na inną z mniejszym oprocentowaniem.
  • Wydłużenie okresu kredytowania – zmniejszenie wysokości miesięcznej raty.
  • Skrócenie okresu kredytowania – zmniejszenie całkowitej kwoty kredytu.
  • Dodatkowe zabezpieczenie – zabezpieczenie spłaty kredytu poprzez przystąpienie do zadłużenia kolejnej osoby lub ustanowienie hipoteki na nieruchomość kredytobiorcy.

Restrukturyzacja kredytu występuje w wielu formach, dlatego po szczegółowe informacje warto zgłosić się do konkretnego banku. Najlepszym rozwiązaniem jest poproszenie banku o przedstawieniu kilku możliwych rozwiązań, a następnie wybranie tej opcji, która jest najkorzystniejsza.

Warto również porównać oferty innych banków przed podjęciem ostatecznej decyzji!

Kto może skorzystać z restrukturyzacji?

O restrukturyzację może starać się kredytobiorca, który ma problem ze spłacaniem obecnej raty zobowiązania. Taka sytuacja jest najczęściej spowodowana utratą pracy przez jednego z domowników, chorobą lub wzrostem stóp procentowych.

W takim przypadku nie warto zwlekać, tylko jak najszybciej skontaktować się z przedstawicielem banku i zaprezentować mu aktualną sytuację. Pracownik banku powinien wówczas zaproponować konkretne rozwiązania, które pozwolą regularnie spłacać raty kredytu.

Restrukturyzacja kredytu – jak poprawnie złożyć wniosek?

We wniosku do banku powinny znaleźć się informacje o aktualnej kondycji finansowej kredytobiorcy, a także:

  • Dane dotyczące zawartej umowy (np. nazwa banku, data i pozostałe informacje).
  • Dokumenty weryfikujące dochody i koszty miesięczne.
  • Informacja o innych zobowiązaniach wraz z terminami ich spłaty.
  • Inne informacje, o które poprosi bank.

Oczywiście w celu identyfikacji należy przedstawić bankowi swój dokument tożsamości. Bank zweryfikuje również historię kredytową kredytobiorcy, sprawdzając m.in. BIK (Biuro Informacji Kredytowej) i BIG (Biuro Informacji Gospodarczej). W ten sposób bank sprawdza, czy restrukturyzacja kredytu jest w ogóle możliwa.

Wniosek można natomiast złożyć osobiście w placówce banku lub wysłać pocztą. Średni czas oczekiwania na decyzję zależy od konkretnego banku i może wynosić od kilku dni do kilku tygodni.

Bank – po otrzymaniu całej dokumentacji – dokona analizy sytuacji kredytobiorcy. W przypadku wykrycia nieprawidłowości lub zatajenia ważnych informacji przez klienta, bank może odrzucić wniosek.

Gdzie znaleźć wniosek o restrukturyzację kredytu?

Gotowe wzory są dostępne na stronach internetowych większości banków. W przypadku problemów z odnalezieniem właściwego wniosku, warto skontaktować się z doradcą w banku lub innym specjalistą w tej dziedzinie.

Restrukturyzacja kredytu to często jedyne wyjście z trudnej sytuacji finansowej. Nie panikujmy więc, tylko pamiętajmy, że istnieje naprawdę skuteczne rozwiązanie!